Aquest inici de curs s’ha caracteritzat…
Per l’emoció compartida pels infants i les seves famílies,

Per la presència de nous companys i compayes…

i pel retrobament amb d’altres ja coneguts i conegudes.

Per gaudir amb les antigues passions,

i per la descoberta de noves.

El suport de velles cares conegudes

i l’establiment de nous vincles amb els adults.

Per habitar la quotidianitat amb serenitat.

Amb la serenitat necessària per acceptar els canvis…

i amb la serenitat que ens imposa la natura i els seus propis ritmes.