“…calen ambients relaxats, rics en elements que permetin dedicar-se amb felicitat al coneixement autònom. Només quan les activitats corporals es relacionen amb les mentals el desenvolupament humà és verdader”. Rebeca Wild

A l’ambient d’Alexandria, unes bales i unes fustes amb forats són la base, l’estímul, l’element ric i preparat per desplegar una sèrie il·limitada de construccions de traçats i circuits que permeten als infants experimentar accions que provoquen desplaçaments. I on les activitats corporals es relacionen amb les mentals.

 

El Cugolino els ofereix oportunitats infinites de creacions diverses que porten al darrera tot un procés de reflexió sobre el que volen fer, sobre el que passa amb la trajectòria de la bala i sobre com redissenyar, reestructurar o fer cada vegada més complexa la idea inicial de la qual partien. 

 ” Per construir és necessari experimentar la reflexió amb l’acció”. Antoni Gaudí

Una acció que sovint, gràcies a la curiositat i a les ganes d’experimentar, provar i comprovar resultats, fa que una construcció incial poc a poc vagi esdevenint  un projecte arquitectònic i estratègic.

 

 

Accions i processos que porten implícit  fer anticipacions sobre la trajectòria de la bala.

 

Fer reflexions sobre el disseny i la col·locació del material, pensant distàncies, alçades…

 

I on el infants observen els desplaçaments de cossos en plans més o menys inclinats per anar descobrint conceptes de trajectòries, velocitat, gravetat, energia del moviment…

La velocitat i la relació amb la inclinació

La gravetat en extrem

La interconnexió de circuits

 El disseny de circuits amagats que desperten hipotèsis sobre per on sortirà la bala.

 

Accions que es van trobant amb nous elements, el cugolino Pop, per tal de provocar nous reptes, descobertes i fer sorgir noves idees.

Tot plegat un recorregut d’exploracions i descobertes de camins que els porten a les portes de la creativitat i la imaginació. Creant un ambient de joc i de relació que esdevé un espai d’idees, estratègies i accions.

CUGOLINEM?[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]