RESULTAT GENERAL DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

Total de persones de la comunitat educativa – 158

Total de persones de tots els sectors que han votat – 154 (98% de participació)

Total de vots a favor de la jornada compactada – 142 (92% a favor)

Total de vots en contra de la jornada compactada – 12 (8% en contra)

Total de vots en blanc – 0 (0% en blanc)

 

RESULTATS DESGLOSSATS PER SECTORS

SECTOR FAMÍLIES

Total famílies de l’escola – 136 famílies

Total de famílies que han votat – 132 famílies (participació del 97%)

Total de vots a favor de la jornada compactada – 120 (91% a favor)

Total de vots en contra de la jornada compactada – 12 (9% en contra)

Total de vots en blanc – 0 (0% en blanc)

SECTOR MESTRES

Total mestres – 11

Total mestres que han votat – 11 (participació del 100%)

Total vots a favor de la jornada compactada – 11 (100% a favor)

Total vots en contra – 0 (0% en contra)

SECTOR PAS

Total PAS – 4

Total persones que han votat – 4 (participació del 100%)

Total vots a favor de la jornada compactada – 4 (100% a favor)

Total vots en contra de la jornada compactada – 0 (0% en contra)

SECTOR ACOMPANYANTS DE MENJADOR

Total acompanyants – 7

Total acompanyants que han votat – 7 (participació del 100%)

Total vots a favor de la jornada compactada – 7 (100% a favor)

Total vots en contra de la jornada compactada – 0 (0% en contra)