Partim del convenciment que el joc és una activitat fonamental per als infants, un impuls i una necessitat que respon a la seva curiositat natural.

2

3

4

5

Els nens i nenes, simplement pel fet de ser-ho, són una font d’activitat, necessiten moure’s i explorar els recursos i límits del propi cos i l’espai, observar i tafanejar tot allò que els envolta i els materials o objectes que van trobant, tocar i manipular a través del propi cos, experimentar i explorar , crear i inventar, …

6

El joc és imprescindible per al correcte desenvolupament infantil, perquè estimula, afavoreix i possibilita tot tipus d’aprenentatges, a través d’una activitat de la que gaudeixen i els satisfà de forma natural i innata.

7

8

A través del joc, els infants experimenten, es relacionen, reprodueixen i recreen conductes, inventen, comencen a acceptar i generar normes, a trobar recursos … i descobreixen el món que els envolta i la cultura de la que formen part.

17

14

11

19

És per aquest, entre d’altres motius, que al llarg d’aquest curs els infants de primer vam estar fent el taller de “moving together”, on vam poder gaudir i disfrutar de molts moments i situacions de joc : gimcanes, jocs de persecució, d’enginy, d’acrobàcies i control del propi cos, ètc. Incorporant com a llengua vehicular la llengua anglesa.

9

10

16

15