A l’escola cuidem molt les Activitats en família ja que considerem que la franja extraescolar ha ser coherent amb el nostre projecte educatiu. És per aquest motiu que hi ha un treball conjunt entre l’equip directiu, que se n’encarrega de la mirada pedagògica de les extraescolars, i l’AFA, que és qui duu a terme la gestió.
Entenem les Activitats en família com un espai més perquè els infants comparteixin amb els seus familiars, a través d’una activitat concreta que pot ajudar a relacionar-se amb el pare o la mare en un espai diferent i cuidat.
Per tal que aquesta franja es desenvolupi de manera adequada, les famílies que participen en aquestes activitats han d’assistir a una trobada on es parla del “Paper de l’acompanyant a les activitats en família”.
En aquesta trobada es treballen els aspectes que destaquem a continuació:

 

 

 

 

 

HORARI

És important per a cada infant i per al grup en general començar l’activitat a l’hora prevista; per això us demanem que sigueu puntuals. Als nens i nenes se’ls fa molt pesada l’espera amb la sala preparada, sense poder jugar i és molt més emocionant que comencem tots plegats l’activitat.

Per al grup és molt important que iniciem l’activitat tots junts i juntes, i us demanem que sigueu vosaltres els que ajudeu a sostenir aquesta petita espera entre que s’arriba, es deixen les coses a l’entrada i comença l’activitat.

 

 

CONTINUÏTAT

És important el compromís amb la continuïtat de l’activitat i la participació ja que això afavoreix la dinàmica de la proposta i també és important per a cada integrant del grup. En cas de no venir, us demanem que, si podeu, aviseu per comentar-ho a l’inici de la sessió a la resta del grup de manera que això sigui una forma de tenir igualment presents als infants que no poden venir aquell dia. Cada educadora escollirà la manera de contacte (mail, telèfon, etc).

ESPAI

L’activitat la realitzarem sempre en un mateix espai i, durant el temps que dura la sessió, intentem no sortir i entrar de la sala (en cas de no ser indispensable) per no interrompre la dinàmica de l’activitat.
L’activitat d’anglès rotarà pels diferents ambients preparats de l’escola.
Cal tenir en compte que hi haurà altres espais a l’escola que compten amb materials que poden ser atractius per als infants però és important que en aquest moment no hi accedeixin.
Algunes vegades els infants demanen sortir de l’espai de joc, generalment per alguna cosa que no han pogut resoldre en aquell moment; en aquest cas, és important estar atents i atentes a quina és realment la demanda del nen o de la nena per tal d’ acompanyar-lo de la millor manera possible per resoldre el que estigui pendent, abans d’acabar la sessió.
En tots els espais ens traurem les sabates per entrar a la sala com a norma per preservar la higiene i el material de joc (tant els adults com els infants).

MENJAR

És important preveure que els nens i les nenes no menjaran durant aquesta hora d’activitat (tret dels lactants). Per tant, us demanem que procureu que els vostres fills o filles mengin alguna cosa abans si ho creieu convenient.

MÒBILS

Han d’estar apagats o en silenci durant l’activitat ja que si sonés algun mòbil generaria dispersió.

ACOMPANYAMENT

Aspectes que faciliten molt el desenvolupament de l’activitat:
– No parlar entre nosaltres (adults) durant l’activitat. Encara que sigui en veu baixa, les converses entre els adults interfereixen en la nostra comunicació amb els infants. Per tant és molt important que els adults parlem al menys possible entre nosaltres excepte en els espais pensats per això dins de les propostes. Estarem centrats en els nens/es i en l’activitat durant l’hora i un quart que dura. Les nostres converses, encara que siguin suaus, distorsionen l’ambient de l’activitat i dispersen l’energia del grup.
– Ser conscients de l’espai que ocupem com a adults a la sala. Per exemple, acompanyar el joc des de la proximitat corporal i situant-nos a l’altura de l’infant són aspectes que poden afavorir molt.
– Integrar-nos al ritme de l’activitat, especialment en els moments de recollir o en els moments de canvis de proposta. És important que tots estiguem en la mateixa “sintonia”.

L’ACTITUD DE L’ADULT QUE ACOMPANYA

Les Activitats en família estan pensades com un espai i temps de dedicació mútua del pare/mare i el seu fill/a a partir d’una determinada proposta que anirà des d’activitats més lliures i d’experimentació fins a propostes més concretes depenent del moment de la sessió.
La manera de fer i de situar-se de cadascú no la podem predeterminar, ja que depèn de cada infant, de la forma de ser dels qui ho acompanyen i de les situacions que es donen en cada moment.
Entre l’observació i la participació hi caben moltes possibilitats i matisos. El que és important és que sempre es tingui en compte, a més de les necessitats dels vostres fills i filles, el que està succeint en aquest moment. Sempre ens remetem al mateix: sensibilitat.
És molt important que els límits als vostres fills i filles els poseu vosaltres. Si són altres adults els que hem de posar aquests límits, moltes vegades pot haver-hi més dificultat a l’hora de construir un vincle amb nosaltres.
L’actitud que més afavoreix es pot resumir en la paraula “presència”.

 

LÍMITS I CONFLICTES

– Les normes bàsiques de totes les activitats són les de “no fer mal als altres”, “no fer-se mal un mateix” i “cuidar l’entorn, la sala i els materials”. El “no fer mal a un altre” també inclou no destruir les seves construccions, creacions, etc. (Cada activitat tindrà normes específiques relacionades amb la proposta).
– Davant d’una situació que nosaltres, com a adults, valorem com de conflicte no sempre és necessari intervenir, tot i que sí que és convenient estar atents. Moltes vegades acompanyem i simplement observem el que passa, però és important estar atents al fet que es pugui resoldre el que ha esdevingut.
– És important donar un espai i temps als infants quan hi ha un conflicte perquè aquest pugui quedar totalment resolt per ambdues parts.
– Al moment de recollir i de marxar no es pot tornar a jugar ja que això dificulta el clima que necessitem per tancar l’activitat i baixar el ritme.

Aquestes normes estan pensades perquè els infants siguin els protagonistes d’aquest espai i temps de joc, moviment, creació i expressió. Moltes vegades els adults interferim sense ser conscients de tot allò que es crea en aquests processos de joc i comunicació dels infants durant l’activitat. És per aquest motiu que creiem convenient escriure el que ens sembla més important a tenir en compte.