L’AFA Congrés-Indians és una associació sense ànim de lucre que agrupa les famílies
que volem participar activament en el dia a dia de l’escola. Ens organitzem en diverses comissions i treballem en estreta col·laboració amb la direcció i les mestres.