En aquesta secció compartim amb vosaltres la documentació que cal lliurar a l’escola per tal de formalitzar la matrícula del vostre infant per al proper curs.

La matriculació de l’infant no serà presencial, per la qual cosa heu de lliurar tota la documentació a través de correu electrònic.

De tots els documents que trobareu, veureu que alguns són informatius i altres s’han de lliurar a l’escola.

Termini de lliurament de la documentació al correu electrònic de l’escola (a8066516@xtec.cat): del 14 al 18 de juny (període oficial de matriculació per al curs 2021-2022).

On lliurar els documents? Al correu electrònic de l’escola (a8066516@xtec.cat) posant a l’assumpte MATRÍCULA 21-22+Nom i cognoms de l’infant.

Tots els documents que s’han de retornar omplerts, s’han d’adjuntar, escanejats o format imatge o fotografia, en un mateix correu electrònic.

Tot i que cada document inclou una breu explicació, us fem un petit resum de cada document:

 1. DOCUMENTACIÓ OFICIAL.Informació de la documentació oficial que demana el Departament d’Educació per formalitzar la matrícula: carnet de vacunacions (o certificat mèdic), targeta sanitària de l’infant i DNI renovat amb l’adreça actualitzada si en el moment de la preinscripció no constava l’adreça al·legada per obtenir la puntuació de domicili.
 2. CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU. Aquest document, que signa l’escola i la família com a compromís de dur a terme una acció coordinada i coherent en l’acompanyament a l’infant, ha de ser retornat a l’escola signat i escanejat (o en imatge o fotografia).
 3. DADES GENERALS. Aquest document que recull dades generals de l’infant i de la família ha de ser omplert (no necessita signatura) i enviat a l’escola.
 4. MATERIAL ESCOLAR I SORTIDES. Document que ha de ser retornat a l’escola amb la signatura de la família, escanejat o en format imatge o fotografia, on la família lliura a l’escola les dades bancàries per autoritzar a l’escola a carregar rebuts bancaris en concepte de material escolar i sortides d’un dia (projecte de socialització). L’aportació aprovada pel Consell Escolar per al curs 21-22 és de 190 euros. Es pot optar per un sol pagament el mes de juliol de la totalitat de la quota (190 euros) o per dos pagaments: un primer pagament al juliol del 70% de la quota (133 euros) i un segon pagament del 30% restant al desembre (57 euros).
 5. MATERIAL QUE CAL PORTAR. Document informatiu que no ha de ser retornat a l’escola. Conté la informació relacionada amb el material que cada família ha de portar a l’escola a l’inici de cada curs escolar.
 6. DADES MÈDIQUES. Aquest document que recull dades mèdiques de l’infant ha de ser omplert (no necessita signatura) i enviat a l’escola. El document també inclou l’autorització per administrar paracetamol a l’infant en cas de tenir febre i indicacions per aquelles famílies que tinguin infants amb al·lèrgies alimentàries.
 7. CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE. Document que ha de ser retornat a l’escola amb la signatura de la família, escanejat o en format imatge o fotografia, on la família autoritza a l’escola a fer ús de la imatge i/o veu del seu infant sempre amb finalitats educatives.
 8. AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA. Document que ha de ser retornat a l’escola amb la signatura de la família, escanejat o en format imatge o fotografia, on la família informa a l’escola de les persones autoritzades per venir a buscar al seu infant i treure’l del recinte escolar.
 9. AFA. DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA. En aquest document trobareu diversos enllaços que us portaran a formularis diversos que haureu d’omplir en línia i que seran rebuts directament per l’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes). Els formularis que hi trobareu són:
  • Inscripció del vostre infant al menjador escolar (infants fixes).
  • Informació en relació a la compra de tiquets d’un dia pel menjador escolar (infants esporàdics i compra de tiquets per adult per venir a dinar amb el vostre infant a l’escola).
  • Serveis d’acollida de matí i de tarda, per donar d’alta al vostre infant en cas que necessiteu aquests serveis.
  • Projecte d’educadores i educadors. Dades bancàries per autoritzar a l’AFA a carregar al vostre compte bancari l’import corresponent al projecte d’educadores i d’educadors, i informació sobre aquest projecte.
  • Informacions de l’AFA i inscripcions. Formulari per donar-vos d’alta a l’associació i informacions diverses.
  • Projecte d’apadrinament. Petició per ser apadrinat o apadrinada per una família de l’escola que us acompanyi a l’inici de l’escolaritat al nostre centre.
  • Drets d’imatge. Cessió de la imatge del vostre infant a l’AFA per publicacions a la seva pàgina web.
 10. ENTRADA PROGRESSIVA. Document informatiu dels dies d’entrada progressiva de P3. Properament us farem arribar per correu electrònic els horaris de cada grup durant els primers cinc dies a l’escola en el temps d’acollida, que es contempla amb l’acompanyament de la família dins de l’escola amb l’infant. Aquest document és informatiu i no ha de ser retornat a l’escola.
 11. CALENDARI ESCOLAR I HORARI. Document informatiu que no ha de ser retornat a l’escola. Conté informació sobre l’horari de l’escola, els dies festius de lliure disposició, les vacances de Nadal i Setmana Santa…

A continuació us adjuntem tots aquests documents que haureu d’anar obrint, omplint i llegint amb molta atenció, ja que contenen informació molt important.

És important que seguiu les instruccions d’enviament que us indiquem, per tal de facilitar la gestió administrativa de matriculació del vostre infant a l’escola.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i benvingudes i benvinguts a l’Escola Congrés-Indians!

Desitgem que aquest sigui l’inici d’un llarg camí per recórrer plegades i plegats…

Descarrega el document individual que necessitis

Documentació oficial
Carta de Compromís Educatiu
Dades generals
Aportació Material i Sortides
Material que cal portar
Dades mèdiques
Cessió de drets d’imatge
Autorització recollida
AFA. Documentació matrícula
Entrada progressiva
Calendari 21-22
Autorització sortides 21-22
Autorització Classroom