Els infants tenen una naturalesa pròpia i unes necessitats vitals que cal respectar i tenir-ne cura perquè puguin créixer

Entenem l’escola com un espai d’acompanyament i respecte pels processos de vida dels infants on cal centrar l’acció educativa des del reconeixement, l’acceptació i l’estima envers els infants. És per aquest motiu que centrem els processs d’acompanyament en el desenvolupament de les percepcions emocionals, motrius, socials i cognitives, aportant seguretat i protecció a les nenes i als nens. Per tant, sentim que les relacions humanes s’han de produir dins d’un enfocament holístic respectant la naturalesa de cada infant perquè pugui mantenir la seva pròpia essència i la manifestació natural i espontània pròpies.

Els infants tenen una naturalesa pròpia i unes necessitats vitals que cal respectar i tenir-ne cura perquè puguin créixer en equilibri i benestar. Les nenes i els nens necessiten  sentir-se acceptades i acceptats pel que són, per la seva pròpia essència, com a focus d’amor, d’energia i d’intel·ligència, perquè cada infant és un ésser, una individualitat central… per tant, es tracta d’acompanyant allò que en potència ja és.