Escola Congres Indians _ PRINCIPIS DE L’ESCOLA

Principis que fonamenten el nostre projecte educatiu

 • La cura de totes les persones que formem la comunitat educativa.
 • El reconeixement dels infants com a ciutadans de l’avui, del present.
 • La pràctica de l’escolta i del diàleg respectuós.
 • La valoració i acceptació de la diversitat.
 • L’escola participativa i comunitària.
 • La formació de l’equip docent viscuda com una responsabilitat personal i professional.
 • La qualitat dels espais i dels ambients.
 • L’escola com a organisme viu, com a espai de convivència i d’intercanvi relacional entre adults i infants. Un entorn on es pensa, es discuteix i es treballa amb la voluntat de reconciliar allò que un sap amb el que no sap. Un espai equilibrat entre la pedagogia de les emocions i els aprenentatges.
 • L’escola com a espai d’infants, que parteix de la mirada dels nens i de les nenes. L’adult ha d’interpretar aquesta mirada i crear un entorn coherent amb els processos de vida dels infants.
 • La relació amb l’entorn. La vida ha d’entrar a l’escola, i l’escola ha d’estar estretament relacionada amb l’entorn; les interrelacions entre el medi escolar i social fan que l’escola esdevingui un espai de l’avui i de l’ara.
 • Un projecte educatiu democràtic i participatiu, compromès amb les persones, centrat en un bon clima i un alt nivell d’implicació, capaç de transformar els conflictes en aspectes positius per a la reflexió de manera que permetin el creixement i el desenvolupament professional de les persones, centrat en la presa de decisions consensuada… sempre a través d’una actitud d’escolta i valoració de les diferents creences.