Com a mestres, sentim que tenim la responsabilitat d’estar en un procés de formació continuat. L’equip docent posem en comú les nostres necessitats i decidim plegades les formacions que anem fent. 

Actualment, ens interessa conèixer escoles amb les que sentim profundes afinitats i això ens ha portat a molts indrets: des de trobades amb l’Escola dels Encants, en què totes les mestres compartim experiències i projectes, fins a Itàlia (on hem visitat Reggio Emilia) o Londres (on hem conegut Summerhill).
També hem fet molts cursos de formació per enriquir el nostre projecte: cursos de documentació amb Gino Ferri (Reggio Emilia – Reggio Children) ens han obert un horitzó en la potència pedagògica que ens ofereix la documentació; treball d’ombres amb Mariano Dolce (Reggio Emilia); formació de materials de matemàtiques amb la Maria Antònia Canals (a Girona) o amb la Lara Giménez (a Barcelona); cursos de formació del Departament d’Educació per atendre la diversitat (Alumnes amb Altes Capacitats); formacions específiques de material Montessori; formacions de psicomotricitat vivencial; assessoraments d’Educació Viva i Activa amb el Jordi Mateu, l’Estètica a l’Escola amb Paola Soggia (Regio Emilia); l’escola activa (Equador – amb Rebeca i Mauricio Wild); etc.
Són formacions que mantenen una coherència total amb la nostra mirada envers els infants i amb les metodologies de treball vives i actives que emmarquen el nostre dia a dia.

En els següents enllaços podeu trobar més informació sobre algunes d’aquestes formacions:

Reggio Children          Antzuola          Summerhill         Estètica a l’escola       Ecodidactic      Matemàtiques