DOCUMENTS PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA:

Document explicatiu.

0. Informacions funcionament menjador.

1. Menjador escolar.

2. Acollida matinal i de tarda.

3. Carta de compromís.

4. Drets d’imatge.

5. Autorització recollida.

6. Full de dades.

7. Full inscripció AFA.

8. Pagament material, recursos i sortides.

9. Fitxa mèdica.

10. Material que cal portar.

11. Entrada progressiva P3.

12. Pautes generals d’acompanyament.

13. Calendari escolar i horari.

 

 

DIES I HORARI DE MATRÍCULA:

Per tal d’evitar aglomeracions de persones esperant per fer la matrícula, us proposem un dia concret segons el primer cognom del vostre infant. En cas que no pugueu venir el dia que se us ha adjudicat, no cal que aviseu a l’escola (podeu venir el dia que us vagi millor dels que proposem). Però per més que pugueu, intenteu respectar el dia que se us proposa. Gràcies!

DILLUNS 11 DE JUNY. De 10 a 12. De ADIDO a CALVÓ.

DIMECRES 13 DE JUNY. De 10 a 12. De DANFÀ a LAINO.

DIJOUS 14 DE JUNY. De 10 a 12. De MALABRIGO a PÉREZ.

DIVENDRES 15 DE JUNY. De 10a 12. De PIÑA a YAFFE.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR PER FER LA MATRÍCULA:

– Tres fotografies de carnet.

– Original i fotocòpia del carnet de vacunacions de l’infant. Tal i com contempla la normativa, “en cas de llar d’infants, segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, també cal presentar fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, ha de presentar-se un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si les nenes o els nens no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu”.