Gràcies a aquestes persones, molts àmbits de l’escola són ben cuidats i queden coberts: la seguretat, la cura i la higiene de les instal·lacions, les comunicacions…

En aquest Projecte de Direcció també volem deixar escrita, de manera explícita, la importància que té per a nosaltres el personal no docent a l’escola; en aquest sentit, volem manifestar la nostra voluntat de continuar cuidant a totes aquestes persones ja que la tasca que desenvolupen a la comunitat és imprescindible pel creixement i la consolidació del projecte d’escola.

La conserge, l’auxiliar administrativa, la tècnica d’educació infantil, l’auxiliar d’educació especial, el personal de cuina, els i les acompanyants de menjador, les persones que netegen l’escola, la persona administrativa de l’AFA, l’equip de voluntariat i els i les estudiants de pràctiques universitàries són persones que, d’una manera o altra, fan possible el desplegament i la consolidació del Projecte Educatiu de Centre.

Gràcies a aquestes persones, molts àmbits de l’escola són ben cuidats i queden coberts: la seguretat, la cura i la higiene de les instal·lacions, les comunicacions…

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre, document que forma part d’aquest Projecte Educatiu de Centre, concreten i destaques molts aspectes de la vida de l’escola relacionats amb aquestes persones tant importants per nosaltres i per l’escola.