Una escola oberta, amable i participativa no tindria sentit si no es dóna un paper fonamental a les famílies.

Ja des dels inicis de l’escola, hem contemplat obertament la participació de les famílies; per tant, el que definim en el nostre Projecte Educatiu de Centre està centrat en garantir la continuïtat de l’alta implicació i participació de les famílies i en anar consolidant diversos aspectes que fa molt de temps que formen part de la cultura de la nostra escola. 
Una escola oberta, amable i participativa no tindria sentit si no es dóna un paper fonamental a les famílies. Un dels grans valors de l’escola és que les famílies confien en el centre i deixen a les nostres mans allò més preuat que tenen. Si les famílies confien en els mestres i les mestres i si comprenen i donen suport a la metodologia del centre, es genera una xarxa de relacions harmònica i equilibrada, centrada en una relació de credibilitat i de confiança. En aquest sentit, créixer amb aquesta cultura ens ha permès que les famílies s’hagin sentit impulsades, de manera natural, a col·laborar i sostenir el projecte educatiu i la construcció de l’escola juntament amb les persones de l’equip.

És, doncs, per aquesta importància que donem a les famílies a l’escola, que el Projecte Educatiu de Centre enfoca la mirada en seguir transmetent a l’equip la importància d’acollir i cuidar a les famílies, i construir, conjuntament amb elles, ponts de participació i col·laboració de manera que sentin que formen part de l’escola i de tot el procés educatiu dels seus infants.