Totes i tots ens mantenim en els nostres llocs i ens limitem a les responsabilitats que ens pertoquen

Entenem l’escola com un espai per als infants on és necessària i imprescindible la contribució i l’acompanyament de les seves famílies. En aquest sentit, és necessari que hi hagi una complicitat entre les famílies i l’escola, posant la mirada envers un objectiu i un projecte de centre comú.

Responsabilitats compartides

Per tal de construir una estructura ferma, i mantenir-la endreçada, és important que les famílies tinguin present que les decisions sempre seran responsabilitat de l’escola i que cal que totes i tots ens mantenim en els nostres llocs i ens limitem a les responsabilitats que ens pertoquen per tal de mantenir aquest ordre dins del sistema que es forma a la institució escolar. A partir d’aquí, les famílies estan convidades a participar en la vida de l’escola i cal que acceptin que, tot i que elles són l’autoritat per als seus fills i per les seves filles, dins de l’escola aquesta autoritat correspon a l’equip docent i a l’equip directiu. En aquest sentit, cal que les famílies reconeguin aquesta autoritat que correspon a l’equip pedagògic, respectant les normes de l’escola i afavorint, d’aquesta manera, que les nenes i els nens també les respectin.

Les famílies han de conèixer a fons el projecte de l’escola i fer arribar les seves inquietuds i neguits per tal de poder ser acompanyades per persones de l’equip. És important que les famílies de l’escola, tot i no estar sempre d’acord amb tot, comparteixin el projecte, el respectin i acceptin les decisions que es prenen des de l’equip pedagògic. En aquest sentit, les famílies han de tenir present que el projecte pedagògic és competència de l’equip docent, sota la supervisió de la inspecció i del Departament d’Educació; en cap cas es contempla que les famílies participin en la construcció d’aquest projecte pedagògic.

Serà a través de la Carta de Compromís Educatiu que les famílies assumiran el seu compromís d’implicació en el procés educatiu dels seus infants entenent que aquesta implicació és necessària per garantir l’assoliment de l’èxit educatiu de les seves filles i dels seus fills, així com una bona integració escolar i social de l’infant. A través d’aquest document, on s’assumeixen compromisos per part de les dues parts (escola i família) es facilitarà la coresponsabilitat i cooperació entre l’acompanyament de les famílies i el de l’escola en el creixement i el desenvolupament de l’infant. Serà a través d’aquest document on es concretaran els objectius necessaris per assolir una bona convivència al centre i un respecte pel desenvolupament de les activitats educatives i dels compromisos que cada família i l’escola adquireixen en relació amb el Projecte Educatiu de Centre, el Projecte de Convivència i les Normes d’Organització i Funcionament de Centre.