L’Escola Congrés-Indians es troba situada al Districte de Sant Andreu de Barcelona, al barri de La Sagrera.

Som una escola que va obrir les seves portes el curs 2010/2011, amb dos grups de P3. L’escola va completar la línia educativa el curs 2018/2019, any en què va sortir la primera promoció de nenes i nens de 6è de primària cap a la ESO, que va ser quan vem deixar de ser escola de nova creació.

Ja des de l’inici del projecte, les famílies de l’escola sempre han estat molt actives i participatives i, ocupant sempre el lloc que els pertoca com a famílies, han col·laborat intensament en la creació del projecte educatiu. Aquesta participació de les famílies, juntament amb un equip de mestres i personal no docent sòlid i altament implicat amb el projecte i amb una dedicació exemplar en tots els sentits, ha permès que el centre hagi fet un llarg camí en pocs anys i que, junts i juntes, haguem pogut construir un entorn molt cuidat i pensat per atendre les necessitats autèntiques de la infància.

El plantejament inicial de l’escola, definit per l’equip docent impulsor del projecte i per l’inspector d’educació que ens va acompanyar els primers sis cursos, proposava un projecte educatiu innovador/renovador/actualitzador, amb metodologies centrades totalment en plantejaments globalitzats i competencials que, al mateix temps, es sustentaven per un projecte molt concret d’acompanyament emocional als infants.

L’equip impulsor vam treballar amb intensitat fent-nos preguntes com “quina educació necessitem per al segle XXI?”, “quines eines necessitem desplegar a l’escola per donar resposta al propòsit educatiu de l’educació en el moment actual de transformació social en què ens trobem?”, “com transformar les desigualtats en oportunitats per a un desenvolupament inclusiu?”, “com desplegar metodologies que aportin als infants la competència de sostenir les transformacions imprevistes que sorgeixen constantment en aquesta societat tant canviant?”…

L’objectiu de tot plegat enfocava la mirada en crear un entorn coherent amb les maneres d’aprendre de les persones en el moment actual, enfocant sempre la nostra mirada en el desenvolupament de competències per a la vida, per tal de regalar als infants, tenint en compte el món canviant en el què vivim, el desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre. Calia, per tant, promoure l’aprenentatge al llarg de tota la vida.

Un altre dels objectius principals de l’equip impulsor del Projecte Educatiu de l’Escola Congrés-Indians, ja des de l’inici, ha estat que hi hagi una coherència en totes les franges del dia a l’escola, tant les lectives com les no lectives. En aquest sentit, sempre hem treballat i compartit amb tot l’equip del centre, la necessitat que els nens i les nenes sentin que l’escola és un tot, des de les 8 del matí per aquells i aquelles que fan ús del servei d’acollida de matí, com per aquells que hi estan fins a les 17.30 o més tard, estant a l’acollida de tarda o a les activitats extraescolars, passant també per la franja no lectiva de l’espai de migida (menjador escolar). Sentim una gran feina feta en aquest sentit, fruit d’un gran equip en totes les franges, que creu profundament en la importància de cuidar aquesta coherència i que s’ha mantingut unit, als llarg dels anys, per vetllar, compartir i treballar conjuntament, des del menjador, des de les acollides, des de les extraescolars, des de l’equip docent… perquè per a les nenes i pels nens, l’escola sigui un tot únic, independentment dels moments lectius o no lectius que hi viuen.

Per tant, aquest Projecte Educatiu de Centre, tal i com porta implícit en el seu nom, és “de centre”, de tot el centre, de tota l’escola i per a totes les franges, ja que ha estat redactat pensant en totes les persones, tots els espais, totes les activitats, tots els moments del dia… És així, des del nostre sentir, com una escola és coherent amb les necessitats autèntiques de la infància i com un Projecte Educatiu té un sentit ple i profund, un sentit autèntic i real.