L’ ESPAI D’ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES és un espai que les mestres compartim amb les famílies amb la voluntat de treballar a fons aspectes directament relacionats amb la vida de l’escola. En les escoles amb metodologies de treball com la nostra la participació i implicació de les famílies són imprescindibles. Perquè les famílies puguin comprendre com ho fem amb els infants i puguin saber què fan els seus fills i filles a l’escola, és necessari que hi entrin i que ho visquin en primera persona. Són molts els espais que es contemplen en el dia a dia perquè els infants puguin compartir amb els seus pares i mares, però cal que la manera d’estar dels familiars dins de l’escola mantingui una coherència amb la manera de fer que tenim a l’escola.
És per aquest motiu que cal treballar a fons amb els familiars aquests aspectes concrets que ajuden al bon funcionament dels ambients dels infants.
És imprescindible haver assistit a les sessions d’acompanyament que es fan per entrar als ambients amb els infants. Al mateix temps, un dels aspectes que es treballen és la importància que les persones facin una reflexió interna i siguin honestes amb elles mateixes, valorant si estan o no preparades per iniciar aquests acompanyaments. També es valora la possibilitat de fer una prova i valorar com un mateix s’ha sentit.

Aquest espai també és un motor de diàleg i intercanvi entre mestres i famílies. Hi ha pares i mares que hi descobreixen una nova mirada cap als infants, una altra manera d’acompanyar-los que respecta els seus processos de vida. També hi ha moments que alguns pares i mares senten com si fins al moment no ho haguessin fet bé; les mestres acompanyem aquestes sensacions perquè no es tracta de viure-ho així, sinó simplement de veure que a vegades podem intervenir de maneres no tan directives i més aviat comprensives, ja que els infants poden sentir-se millor si intervenim des del respecte cap a la seva persona i des de la comprensió, sempre a partir d’una mirada amorosa.

Molts pares i mares sovint ens han fet arribar el seu agraïment per haver-los ajudat a enfocar noves mirades, a replantejar-se moltes coses que fins al moment mai havien considerat… En els acompanyaments els hem vist atents, observadors, integrant enfocaments, sentint intensament les actuacions de les mestres amb els nens i nenes, interioritzant les nostres actuacions… Són moltes les preguntes que ens fan després de cada acompanyament, i sovint reprenen les converses amb nosaltres uns dies després, una vegada han reflexionat sobre el que han viscut en moments puntuals i sobre el que els hem comentat del perquè de certes maneres de fer…

Regularment es fan trobades de totes les famílies que entren als ambients a acompanyar els infants de manera que, conjuntament, fem valoracions i intercanviem vivències i experiències sobre com els acompanyants es senten fent aquesta funció.

Alguns exemples de sessions d’Acompanyament a les Famílies són:

  • Materials de matemàtiques
  • Materials de llengua
  • L’escola des d’una mirada sistèmica
  • El procés d’aprenentatge de la lectoescriptura
  • La literatura infantil
  • Una mirada respectuosa envers els infants