A continuació presentem tot un seguit de línies generals de funcionament amb els infants que formen part del nostre Projecte Educatiu i Pedagògic de Centre i que permeten que tot el que passa a l’escola esdevingui d’una manera natural, sempre amb sentit pels infants, i en un ambient relaxat.

MOMENTS DE REBUDA

Els infants arriben a l’escola entre les 9 i les 10 h (Educació Infantil). Aquest marge es dóna per evitar iniciar el dia amb pressions, haver de córrer per no fer tard i per poder oferir als infants un “bon dia” individualitzat. Es recomana arribar al més aviat possible per aprofitar el temps d’ambients lliures. L’arribada progressiva dels nens i nenes permet una acollida inicial més personalitzada i propera: poder-nos saludar, parlar individualment, intercanviar comunicacions… Les famílies acompanyen els infants fins als ambients i, si ho desitgen, es poden quedar fins a les 10 del matí, per compartir luna estona de joc lliure amb els seus fills i filles.
Els nens i les nenes de primària poden entrar a l’escola entre les 9.00 i les 9.15.

Escola Congres Indians _ PRINCIPIS DE L’ESCOLA
Escola Congres Indians _ PRINCIPIS DE L’ESCOLA

SORTIDES RELAXADES

Les sortides relaxades són entre les 13.45 i les 14.00 o entre 16.15 i les 16.30 h (infants que es queden al menjador). Això permet que els infants puguin rebre un comiat individualitzat per part de les mestres o dels acompanyants de menjador. Com que les famílies van a buscar el seu fill o filla a l’ambient on es troben, si la criatura ho desitja pot explicar-los “in situ” alguna vivència del dia o ensenyar-los alguna creació.

EL MESTRE O LA MESTRA COM A ACOMPANYANT

Entenem l’escola com un espai d’acompanyament i respecte pels processos de vida dels infants. Convivim amb els nens i les nenes amb la voluntat que se sentin reconeguts, acceptats i estimats i puguin créixer en equilibri i benestar. En tot aquest procés les mestres acompanyem els infants, els observem, hi som presents, proposem, no condicionem i no fem judicis. Les mestres preparem els ambients i organitzem el temps i l’espai per afavorir l’autonomia en l’aprenentatge dels nens i de les nenes, evitant una excessiva intervenció per part de l’adult. Aquest acompanyament respectuós permet que cada infant pugui SER.

Escola Congres Indians _ PRINCIPIS DE L’ESCOLA
Escola Congres Indians _ PRINCIPIS DE L’ESCOLA

LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES

La participació de les famílies es considera una de les línies de funcionament</span> perquè és un dels pilars fonamentals del nostre Projecte Educatiu. Entenem l’escola com una comunitat on famílies i mestres acompanyem els infants en el seu procés de creixement. És per aquest motiu que l’escola facilita la participació i implicació de les famílies destinant molts moments a què els pares i mares puguin estar a l’escola.

LA RELACIÓ AMB L’ENTORN

Cal un treball conjunt per part de tots els agents que intervenen en el creixement dels infants: escola, família i entorn. És per aquest motiu que l’escola és oberta al barri, i que sentim que cal dur a terme accions educatives que permetin als infants sentir aquests agents actius com un tot unitari en la seva vida.

Escola Congres Indians _ PRINCIPIS DE L’ESCOLA
Escola Congres Indians _ PRINCIPIS DE L’ESCOLA

ANAR AL LAVABO I A BEURE AIGUA

Considerem que anar al lavabo i a beure aigua són necessitats fisiològiques independents de cada infant, i que es produeixen en moments diferents per cada nen o nena. Per tant, cada infant va al lavabo i a beure aigua quan ho necessita, de manera lliure i mai de manera rutinària.

DESPLAÇAMENTS SENSE FILES

L’escola té la funció d’acompanyar els infants en la seva formació per poder conviure socialment. A l’escola considerem que no té sentit desplaçar-se en fila pel simple fet que no és una pràctica habitual del dia a dia al carrer (pel carrer no anem en fila). Per tant, des de l’arribada a l’escola comencem a treballar la importància de saber anar de manera ordenada, sense córrer en els espais on no està permès fer-ho, per tal d’anar adquirint el fet de saber desplaçar-se tenint en compte les persones amb qui ens anem trobant pel camí. Quan fem sortides, anem pel carrer d’una manera ordenada però mantenint el criteri de no anar en fila. Aquesta manera de desplaçar-nos amb els infants pel carrer, en aquesta edat, requereix l’acompanyament de moltes persones adultes per tal de poder garantir la seguretat. És per aquest motiu que a les sortides i excursions sempre ens acompanyen molts pares i mares (o altres adults).

Escola Congres Indians _ PRINCIPIS DE L’ESCOLA
Escola Congres Indians _ PRINCIPIS DE L’ESCOLA

ASSEMBLEES

Les assemblees de grup són espais on els infants es troben per a compartir allò que desitgen amb els companys i companyes: experiències, aprenentatges, descobertes, etc. Des del nostre punt de vista, és un espai queva consolidant la seva forma a mesura que els infants es van fent més grans i comencen a sentir la necessitat de compartir amb els altres, així com de saber les vivències dels altres i interessar-se pels altres. Per tant, els espais d’assemblea dels cursos dels més petits són més aviat espais de trobada per esmorzar i conversar si sorgeix algun tema d’interès…

ADAPTACIÓ A L’ESCOLA AMB L’ACOMPANYAMENT DE LES FAMÍLIES

L’adaptació a l’escola és l’inici d’un llarg període d’escolarització i volem que sigui un procés tranquil i suau. Per això contemplem la possibilitat que les famílies puguin estar amb els seus fills i filles a l’escola durant tota la jornada, mentre dura l’adaptació. Cada infant s’adapta a l’escola d’una manera diferent i la durada del procés pot variar molt.

Escola Congres Indians _ PRINCIPIS DE L’ESCOLA
Escola Congres Indians _ PRINCIPIS DE L’ESCOLA

ELS LÍMITS: LA BASE PER A LA LLIBERTAT

A l’escola diferenciem els conceptes “obeidència” i “responsabilitat” i centrem el nostre acompanyament en un creixement responsable i no obedient. Són dos conceptes molt allunyats i que impliquen actuacions molt diferents. Nosaltres vetllem per educar en la responsabilitat, fugint en tot moment de la recerca d’actituds d’obediència rere les quals només hi ha el desig de l’infant d’agradar a l’adult. L’adquisició de la responsabilitat és més lenta però permet a l’infant ser ell mateix i anar incorporant en la seva manera de fer actituds i actuacions favorables a la bona convivència (però sempre amb consciència). Els límits es van introduint de manera progressiva a mesura que passen les coses; es parla amb els infants de manera individual i es va recordant (sempre en veu baixa i dirigint-nos a un infant en concret) el límit pertinent en cada situació.

L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

En el nostre dia a dia l’atenció a la diversitat és quelcom molt present en cada moment. El treball en ambients lliures permet als infants rebre aquesta atenció d’una manera natural, ja que són ells i elles qui gestionen el seu propi aprenentatge. Les activitats dirigides també contemplen aquesta atenció ja que les propostes són obertes i flexibles. Entenem l’atenció a la diversitat com la individualització per a tots els infants de l’escola (tots els nens i nenes són diferents, no n’hi ha cap d’igual); tot i així, cal atendre les necessitats específiques de l’alumnat que presenta dificultats i dels nens i de les nenes amb altes capacitats.

Escola Congres Indians _ PRINCIPIS DE L’ESCOLA
Escola Congres Indians _ PRINCIPIS DE L’ESCOLA

L’ANGLÈS, UN PROCÉS NATURAL

La llengua anglesa s’introdueix des de P3, i es considera que aquest procés d’intercanvi lingüístic s’ha de produir en un marc natural i amb sentit. Per tal d’acomplir aquest propòsit, a l’escola hi ha una mestra (ens els propers anys n’hi haurà més) que sempre parla als infants en anglès: en tots els moments del dia, en totes les activitats, al pati, al menjador, als ambients, a les assemblees… independentment de la tasca que estiguin fent els nens i les nenes.
A partir de P4 l’angles s’incorpora, a més de a la franja de lliure circulació, a l’espai de processos; fins a 1r de primària la llengua anglesa es presenta de manera totalment oral; a partir de 2n de primària s’inicia la llengua escrita en relació a aquell vocabulari que ja és familiar i conegut pels infants de manera oral; a partir de 3r de primària es comença a incorporar la part més estructural de la llengua ja que sentim que els infants ja estan a punt per iniciar aquest procés, doncs fins al moment han pogut aprofundir molt en la llengua oral.