Un lloc de confluència cultural

Entenent-la música com un lloc de confluència cultural que afavoreix l’estructura de pensament, el coneixement d’un mateix o d’una mateixa, i els aprenentatges bàsics com la lectura, l’escriptura i les matemàtiques, la música a la nostra escola durant els últims anys s’enfoca des de l’experimentació acompanyada, un aspecte que ha portat, a poc a poc, a una demanda per part dels infants cap a la concreció d’una direcció unificadora de diferents aspectes que engloben la vivència musical, com ara l’experiència de fer música en grup, cantar, entendre continguts bàsics de llenguatge musical, audicions, vivència corporal a través del so o concerts… aspectes recollits i desgranats també en el currículum d’educació artística. En aquest sentit, i analitzant tota aquesta experiència, l’educació musical a la nostra escola està tenint una transformació des de l’etapa d’Infantil fins a final de la Primària encabint sempre aquesta transformació dins del projecte d’escola i seguint les bases psicopedagògiques de l’educació musical, així com l’adquisició de les competències bàsiques i artístiques.

Combinen moments guiats i moments autònoms, donant força a l’aprenentatge vivencial i plaent

El nostre projecte educatiu es basa en el despertar de l’aprenentatge a partir de la curiositat, la descoberta, l’ experimentació, el moviment lliure i el plaer dels infants en tot allò que fan. En les sessions de música aquest aprenentatge és enfocat també en la consciència de grup i en l’aprenentatge grupal, sense deixar de banda la part autònoma i individual de cada infant. Unificar la individualitat i la grupalitat a través de la música és tot un repte com a escola tenint en compte les hores lectives que tenim al currículum actual. Per això, des de l’àrea de música, es procura donar oportunitats, de manera esglaonada al llarg de l’escolarització, per a poder continuar els aprenentatges de manera similar en una xarxa grupal entre infants d’un mateix ambient o de diferents ambients.

La música a la nostra escola s’engrana a través de les bases metodològiques més importants de la història de la pedagogia musical com són les dels pedagogs Jacques Dalcroze, Zoltan Kodály, Edgar Willems o Carl Orff i s’unifica sempre amb la nostra mirada. Així doncs, les sessions combinen moments guiats i moments autònoms, donant força a l’aprenentatge vivencial i plaent, sempre respectant el moment i l’entusiasme del grup. Sabent que el gaudi de l’infant moltes vegades demana repetició d’activitats com cantar cançons o ballar una dansa, les sessions estan enfocades a hàbits i rutines grupals així com a la repetició d’activitats i una gradual i sòlida introducció de nous aprenentatges.

Des de l’etapa d’infantil fins al final de la primària, el fil conductor de l’aprenentatge musical és la cançó i el moviment. El desplegament a partir d’aquests dos punts s’obre poc a poc a altres continguts tant importants com aquests.

La música a Educació Infantil

Durant tota la infantesa, la cançó és un aspecte molt important per a l’aprenentatge no només musical sinó també emocional i general. Al cicle d’infantil, la música forma part del dia a dia dels infants. Hi ha un compromís com a cicle d’oferir als infants un entorn musical ple de cançons, rimes i ritmes. Per tant, el contacte dels infants amb la música durant l’etapa d’infantil es fa a través de les mestres tutores i dels mestres tutors, amb una petita intervenció setmanal de la mestra de música en una assemblea on es presenta una proposta musical basada en una cançó. A partir d’aquí, les mestres i els mestres continuen aquesta proposta o la desenvolupen cap a altres aprenentatges que interessin als

Aquest petit però regular contacte amb la mestra o el mestre de música durant l’etapa infantil els prepara per al treball grupal de temporització més llarga que tindran a partir de primer de primària.

La música a primer, segon i tercer de Primària

Durant aquests primers cursos de primària es fa un acompanyament gradual en què les estructures grupals guiades van guanyant protagonisme. Així doncs, al principi de la primària assentem les bases de l’estructura de les sessions de música que els infants viuran durant l’escolarització a la nostra escola. Durant aquests tres cursos, adquireix molta força el plaer a través del moviment i de la cançó, aportant, a poc a poc, propostes autònomes d’aprenentatge de codis musicals bàsics així com d’experimentació en la pràctica instrumental. Aquest treball és reforçat per la seva important relació amb l’aprenentatge de la lectoescriptura que es desenvolupa intensament durant aquestes edats. Tot això ens portarà, de mica en mica, a un treball grupal específic a través de la veu: el cant coral.

La música a quart, cinquè i sisè de Primària

A partir de quart de primària, l’acompanyament en l’aprenentatge musical s’ocupa d’unificar el treball vocal i instrumental per a poder arribar a les competències d’imaginació i creativitat d’una manera més específica, tot i ser en un treball continu durant els anteriors cursos. En aquests cursos, pren especial importància la consciència expressiva i comunicativa de la música com a recurs per a la formació emocional i personal de cada infant.
Aquí cal tenir en compte l’acollida de l’aportació musical exterior, doncs part del nostre alumnat estudia música a les escoles de música del districte. Volem aprofitar aquesta riquesa per a poder enriquir l’aprenentatge a la nostra escola, a través de diversos intercanvis musicals que es produeixen durant les sessions de música, així com aprenentatges cooperatius perquè tots els infants puguin treure el major profit d’aquesta riquesa.