Referents

El nostre Projecte Educatiu de Centre s’ha construït a partir del que ens han aportat persones que al llarg de la història, o en l’època actual, han desplegat idees en relació a l’educació que per a nosaltres han estat molt inspiradores pel gran sentit que tenen des de la nostra mirada.

Ens referim a inspiradors i inspiradores com Rousseau, Pestalozzi o Fröbel; impulsors i impulsores com Dewey, Decroly, Montessori o Freinet; defensors de la pedagogia llibertària com Tolstoi, Ferrer i Guàrdia o Neil; i contemporanis i contemporànies com Rogers, Wild, Stern, Malaguzzi o Gardner; aquests són alguns exemples d’entre moltes altres persones i tendències…

Alguns exemples d’aquestes inspiracions són l’objectiu que plantejava Pestalozzi (1746-1827) en relació a adaptar el mètode d’ensenyament i aprenentatge al desenvolupament natural de l’infant que ha de partir de les pròpies experiències, destacant que “per canviar a una persona cal estimar-la ja que la nostra influència arriba on arriba el nostre cor”; o John Dewey (1859-1952) que pensava que “l’educació és el mètode fonamental del progrés i de la reforma social”, destacant que l’educació es produeix en l’experiència de l’infant, prenent consciència d’allò que fa i posant a l’infant al centre de l’acció educativa, destacant fermament que s’aprèn fent i definint l’escola com l’espai on el valor del coneixement és resoldre situacions problemàtiques; o Maria Montessori (1870-1952) que explicava que la idea és que cal transmetre a l’infant el sentiment de ser capaç d’actuar sense dependre constantment de l’adult amb la finalitat de mantenir la seva curiositat i creativitat; o Loris Malaguzzi (1920-1994) que sempre va vetllar perquè l’objectiu de l’escola fos crear un entorn amable, actiu, inventiu, habitable, d’investigació, d’aprenentatge i de reflexió on s’hi trobin bé les famílies, els infants i les persones acompanyants, tenint sempre molt present la importància de la documentació per comunicar i per fer visible l’acció educativa; o Rebeca Wild (1939-2015) que va treballar intensament perquè els ambients d’aprenentatge fossin espais adequats i preparats perquè l’infant hi pogués desplegar la seva activitat espontània, destacant que “la llibertat consisteix en desenvolupar el potencial que cada infant porta a dins i no en adaptar-se a la societat, les fites de la qual són unes altres… perquè aquesta llibertat amb límits es pugui donar, cal un ambient adequat i preparat on l’infant pugui desplegar totes les seves potencialitats”.

El nostre projecte educatiu no es centra únicament en cap d’aquestes tendències, però s’ha inspirat en alguns aspectes que han desenvolupat aquestes persones, i han estat referents que ens han ajudat a construir l’escola.