Com a centre públic, el nostre marc de referència normatiu és el currículum d’Educació Infantil i de Primària de la Generalitat de Catalunya. Per nosaltres és una bona eina de treball ja que ens orienta i ens ajuda a concretar el nostre dia a dia.

Aquí podeu consultar el nostre Projecte Curricular de Centre, que és el document que hem elaborat les mestres a partir de la normativa de referència.

Al bloc del dia a dia de l’escola trobareu el recull d’experiències, vivències i aprenentatges dels infants.