Els tallers són una oportunitat per treballar en grups reduïts noves propostes, de materials o d’activitats.

Responen a demandes o necessitats detectades i es plantegen com a activitats a través de materials o accions més pautades. Alguns dies els tallers poden ser escollits pels propis infants i, d’altres, són tancats. Això vol dir que els docents dirigeixen a l’alumnat a un determinat taller en funció de diversos criteris.

Sempre es treballa des d’un enfocament experimental i manipulatiu: es tracta que l’infant treballi i manipuli els diferents materials i descobreixi el món a través de la seva pròpia activitat.

Tot i que hi ha un plantejament incial, són els infants els que marquen un ritme determinat i, tot i que els objectius de les sessions estan prèviament pensats, els infants, amb les seves preguntes i actuacions, poden reconduir l’activitat a camins insospitats.

Els tallers van evolucionant i canviant al llarg del curs, segons les necessitats dels infants.

Exemples d’alguns tallers són:

Taller de l’aigua: aquest es porta duent a terme des de l’inici de curs. S’ha treballat l’aigua i les seves qualitats i capacitats, transformació del color, objectes que suren i que s’enfonsen…. tot a través de l’experimentació.

Taller de cuina en anglès: la finalitat d’aquest taller és que els infants siguin responsables i autònoms responent a uns patrons d’alimentació sana i mediterrània. Es duu a terme a través de la manipulació, l’experimentació i l’elaboració de receptes, parlant en tot moment amb els infants en anglès.

Atelier: es descobreix la llum i el color, jugant amb les ombres i el seu moviment, transparències… tant a nivell científic com artístic.

Taller de llenguatge matemàtic: els infants realitzen un aprenentatge vivencial, matemàtic i sensorial, utilitzant el materials manipulatius i experimentals.

Psicomotricitat vivencial: són sessions amb un ritual d’entrada, un temps de joc i un ritual de sortida (fase representacional). Es pretén que els infants, a través del moviment, s’expressin, es relacionin, coneguin les possibilitats del seu cos… És l’anomenada psicomotricitat Auccouturier.

Taller d’art: experimentació i manipulació lliure de diverses tècniques artístiques; el taller fomenta la creativitat i l’expressió lliure, amb la voluntat que cada infant cerqui la seva representació i expressió a través de l’art.

Taller de música: taller vivencial d’expressió musical per tal de desenvolupar aquest llenguatge en l’infant. El taller consta de propostes lliures que permeten que cada nen i nena pugui descobrir les possibilitats de comunicació a través de la música.

Everyday sciences: ciència quotidiana en anglès. Es treballen aspectes científics a través de l’experimentació i formulació d’hipòtesis. Cada infant experimenta i descobreix, compartint amb la resta de companys les possibilitats de la ciència en la vida quotidiana.