En aquest bloc s’inclouen totes aquelles referències que resulten útils per a comprendre i desenvolupar un bon acompanyament emocional en els infants de l’escola així com ajustar l’ajuda i suport a les necessitats autèntiques dels infants. També s’inclou un gruix important de llibres que fan referència a la tradició oral i als contes tradicionals que són el fruit d’un treball d’investigació que han dut a terme uns membres de l’equip, entenent els contes com un recurs pel treball emocional, relacional i afectiu dels infants.

No hem pogut obviar algunes referències que caldrà ampliar significativament, que faciliten la reflexió al voltant de temes transcendentals i que, en moltes ocasions, poden emergir a l’aula requerint de l’adult o adulta un posicionament i una investigació personal  com, per exemple, el tema de la mort o el sentit de la vida. Entenem que aquesta secció també és un recurs més pel propi creixement professional i personal del professorat de l’escola ja que inclou temes que afecten no només les actituds i tendències en el món laboral, sinó també els posicionaments individuals davant algunes de les qüestions fonamentals de l’ésser humà.

Hem inclòs un apartat sobre el desenvolupament afectiu sexual humà que ha incorporat algunes visions antropològiques, culturals i socials per tal de completar les visions psicofisiològiques així com alguns textos que faciliten la reflexió d’aquest tema en l’àmbit educatiu i institucional.

Finalment, hem incorporat un apartat, entenent la importància que té per l’equip, sobre comunicació no violenta per tal de tenir recursos pràctics per aplicar aquest plantejament a la quotidianitat.

Desenvolupament i evolució de les emocions i de les relacions en els infants i en els adults.

 • Gustavus Jones, Sarah (2007): Comprendiendo a tu hijo de un año. Barcelona: Editorial Paidós.
 • Miller, Lisa (2007): Comprendiendo a tu hijo de dos años. Barcelona: Editorial Paidós.
 • Emanuel, Louise (2007): Comprendiendo a tu hijo de tres años. Barcelona: Editorial Paidós.
 • Maroni, Lesley (2007): Comprendiendo a tu hijo de cuatro a cinco años. Barcelona: Editorial Paidós.
 • Aves, Corinne (2007): Comprendiendo a tu hijo de seis a siete años. Barcelona: Editorial Paidós.
 • Youell, Biddy (2007): Comprendiendo a tu hijo de ocho a nueve años. Barcelona: Editorial Paidós.
 • Bergese, Rebecca (2007): Comprendiendo a tu hijo de diez a once años. Barcelona: Editorial Paidós.
 • Wadell, Margot (2007): Comprendiendo a tu hijo de doce a catorce años. Barcelona: Editorial Paidós.
 • Bradley, Jonathan (2007): Comprendiendo a tu hijo de quince a diecisiete años. Barcelona: Editorial Paidós.
 • Copley, Beta; Williams, Gianna (2007): Comprendiendo a tu hijo de dieciocho a 20 años. Barcelona: Editorial Paidós.
 • Sinason, Valerie (1998): Comprendiendo a tu hijo discapacitado. Barcelona: Editorial Paidós.
 • Herraz, Pilar (2013): Psicologia del desarrollo. Madrid: Editorial Sanz y Torres.
 • Wild, Rebeca (2011): Etapas del desarrollo. Barcelona: Herder.
 • Wild, Rebeca (2006): Libertad y límtes. Barcelona: Herder.
 • Wild, Rebeca (2007): Aprender a vivir con niños. Barcelona: Herder.
 • Reichert, Evania (2011): Infancia, la edad sagrada. Barcelona: La llave.
 • González, Carlos (2013): Creciendo juntos. De la infancia a la adolescencia con cariño y respeto. Madrid: Editorial Temas de hoy.
 • González, Carlos (2012): Bésame mucho: cómo criar a tus hijos con amor. Madrid: Editorial Temas de hoy.
 • Corkille Briggs, Dorothy (1978): El niño feliz. Barcelona: Editorial Gedisa
 • Turner, J. (1986): El niño ante la vida. Enfrentamiento. competencia y cognición. Madrid: Ediciones Morata.
 • Bowlby, J. (2006): Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Ediciones Morata.
 • Goleman, Daniel (1996): Inteligencia Emocional. Barcelona: Editorial Kairós.
 • Goleman, Daniel (2006): Inteligencia Social. Barcelona: Editorial Kairós.
 • Von Heydebrand, Caroline (2014): Los cuatro temperamentos. Cómo conocerlos y educarlos. Barcelona: Pau de Damasc.
 • Bettelheim, Bruno (1988): No hay padres perfectos. Barcelona: Crítica.
 • Rubin, Z. (1998): Amistades infantiles. Madrid: Ediciones Morata.
 • Winnicott, Donald (1998): Los bebés y sus madres. Barcelona: Paidós.
 • Winnitcott, Donald (2009): El niño y el mundo externo. Barcelona: Paidós.
 • Winnicott, Donald (1993): Conversaciones con los padres. Aciertos y errores en la crianza de hijos. Barcelona: Paidós.
 • Winnicott, Donald (1990): El gesto espontáneo: cartas escogidas. Barcelona: Paidós.

El conte tradicional: espai preparat per acollir les emocions.

 1. Anàlisis de les potencialitats dels contes.
 • Bettelheim, Bruno (1975): Psicoanálisis de los cuentos  de hadas. Barcelona: Ares y Mares, 2006.
 • Birkhäuser-Oeri, Sybille (2003): La llave de oro. Madres y madrastras en los cuentos infantiles. Madrid: Turner Noema, 2010.
 • De Haes, Udo (1976): El niño y los cuentos. Madrid: Editorial Rudolf Steiner, 2012.
 • Steiner, R.; Gralhl, U. (2003): La sabiduría de los cuentos de hadas. Madrid: Editorial Rudolf Steiner.
 • Pinkola Estés, Clarissa (1992): Mujeres que corren con los lobos. Barcelona: Ediciones B, 2013.
 1. Recopilacions de contes tradicionals.
 • Rodríguez Almodóvar, Antonio (1983): Cuentos al amor de la lumbre. Vol. I i Vol. II. Bizkaia: Grupo Anaya, 2011.
 • Calvino, Italo (2004): Cuentos populares italianos. Madrid: Sirurela.
 • Herreros, Ana Cristina (2011): Cuentos de la madre muerte. Madrid: Siruela.
 • Herreros, Ana Cristina (2010): Geografía mágica. Madrid: Siruela.
 • Herreros, Ana Cristina (2008): Cuentos populares del Mediterráneo. Madrid: Siruela.
 • Bonmati, Ricard (2012): Contes populars catalans. Barcelona: Baula.
 • Amades, Joan (2009): Les cent millors rondalles populars catalanes. Barcelona: La butxaca.
 • Amdes, Joan (2009): Les millores llegendes populars. Barcelona: La butxaca.
 • Calvino, Italo (2004): Cuentos populares italianos. Madrid: Siruela.
 • Alcover, Antoni (2013): Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi des Racó. Vol. I, II, III, IV, V i VI. Palma de Mallorca: Moll.

Transcendentalisme, trànsits, dificultats, obstacles i creixement personal.

 • Frankl, Víctor (2011): El hombre en busca de sentido. Barcelona: Herder.
 • Kübler-Ross, Elisabeth (2006): La rueda de la vida. Barcelona: Ediciones Zeta de Bolsillo.
 • Kübler-Ross, Elisabeth (2008): La muerte: un amanecer. Barcelona: Luciérnaga.
 • Jung, Carl Gustav (1995): El hombre y sus símbolos. Barcelona: Paidós Ibérica.
 • Terzani, Tiziano (2012): El fin es mi principio. Madrid: Embolsillo.
 • Terzani, Tiziano (2002): Cartas contra la guerra. Barcelona: Integral.
 • Naranjo, Claudio (2013): El viaje interior en los clásicos de oriente. Barcelona: La llave.
 • Nothomb, Amélie (2001): Metafísica de los tubos. Barcelona: Anagrama.
 • Krishhnamurti (2013): Aprender es vivir. Buenos Aires: Gaia.
 • Krishnamurti (2013): La bendición está en uno mismo. Barcelona: Obelisco.

Processos biològics, afectius i relacionals.

 • González, Carlos (2012): Mi niño no me come. Madrid: Temas de hoy.
 • Basulto, Julio (2013): Se me hace bola. Barcelona: Debolsillo.
 • Jové, Rosa (2007): Dormir sin lágrimas. Madrid: Esfera de libros.

Sexualitat.

 • Barbé, A.; Carro. S.; Fortuny, N. (2012) Pessigolles. Barcelona: Edicions Bellaterra.
 • López, F. (2005). La educación sexual de los hijos. Madrid: Ed. Pirámide.
 • González, Y. (2010). Amar sin miedo a malcriar. La mirada a la infancia desde el respeto, el vínculo y la empatía.Barcelona: Ed. Integral.
 • Freud, Sigmund (2004): Sexualidad infantil y neurosis. Madrid: Alianza Editorial.
 • Foucault, Michel (2012): Historia de la sexualidad I: la voluntad del saber. Madrid: Biblioteca nueva.
 • Foucault, Michel (2005): Historia de la sexualidad II: el uso de los placeres. Madrid: Editorial Siglo XXI.
 • Foucault, Michel (2005): Historia de la sexualidad III: el cuidado de sí. Madrid: Editorial Siglo XXI.
 • Epstein, Debbie; Johnson, Richard (2000): Sexualidades e institución escolar. Madrid: Ediciones Morata.
 • Malinowski, Bronislaw (1975): La vida sexual de los salvajes. Madrid: Ediciones Morata.
 • Freyd, Jennifer (2003): Abusos sexuales en la infancia. La lógica del olvido. Madrid: Ediciones Morata.
 • Dallayrac, Nicolle (1980): Los juegos sexuales de los niños. Barcelona: Gedisa.
 • Botia, Fidela (2007): Sexualidad, identidad y afectividad. Cómo tratarlas desde la escuela. Barcelona: Graó.

Comunicació no violenta.

 • Rosenberg, Marshall (2006): Comunicación no violenta: un lenguaje de vida. Barcelona: Gran Aldea Editores.
 • Rosenberg, Marshall; Seils, Gabriele (2013): Resolver los conflictos con la Comunicación No Violenta. Barcelona: Acanto.
 • Faure, Jean P. (2012): Educar sin castigos ni recompensas. Buenos Aires: Lumen Humanitas.