Aquest curs hem estrenat el “Diari de l’escola”, on anem documentant les coses que passen molt detalladament. Al Diari s’hi poden trobar comentaris dels infants, moltes imatges i el recorregut per alguns processos d’aprenentatge que es van vivint a l’escola.

Fa uns dies que vam fer una còpia d’aquest Diari per a cada ambient. Així els infants  el tenen a l’abast i poden anar mirant-lo i mantenir converses al voltant del mateix.

Els hi agrada comentar allò que veuen i descobrir-se a ells mateixos fent coses.

Parlen del passat, del present i del futur, i també comparteixen el que han fet altres infants.

A vegades els adults llegim alguna part amb els infants i, molt aviat, se’l podran endur a casa durant uns dies per a compartir-lo amb les famílies!