Article sobre l’estètica a la nostra escola, publicat a la pàgina web de Kireei.