“A través de la natura recuperem un sentit profund de la nostra pertinença a la Terra, de l’amplitud del món que ocupem”

Cada dilluns, amb l’ajuda del Cesc, pare de la Tigist i del Jonan, al jardinent proposem cuidar, mantenir, regar, plantar, netejar les plantes i el terra.

És un lloc de trobada dels infants de l’escola on es creen noves relacions  i cuiden el seu entorn més proper.

La proposta inicial, que va encetar aquests dilluns de cura i recuperació de les nostres plantes, va ser  la creació de testos amb ampolles d’aigua .

Uns testos que els infants van preparar amb entusiasme per a plantar:

Primer barrejaven la terra en les proporcions adequades per crear una terra fèrtil.

Després escollien la planta que més els agradava i la posaven al seu nou test.

Per últim, triaven el lloc de la nova planta.

Cada dilluns les reguem, les omplim de terra, les mimem i creixen ben boniques.

 

 

“Els infants es senten atrets per la natura i, en el seu contacte, es desenvolupen de manera més saludable en tots els aspectes: físic, emocional, mental i social”.

Per aquest motiu la nostra escola, dia a dia, és i serà una escola més verda.