Aquest curs tenim, entre d’altres, la novetat de l’ambient “Arrels”. Les arrels, tot i que no es veuen, sostenen les plantes i poden arribar a ser, fins i tot, més grans que la part visible de les mateixes. De la mateixa manera, aquest ambient pretén afavorir l’establiment d’un bon arrelament dels coneixements i del desenvolupament dels infants. No només les plantes tenen arrels, els éssers humans també les tenen i és en l’espai entre el cosmos i la terra on se situen els nostres orígens.

De forma lenta però segura, hem anat fent una petita presentació dels elements que corresponen a aquest ambient i que ens permeten recórrer l’interessant trajecte entre la mirada macroscòpica pròpia de les ciències humanes i la mirada microscòpica que caracteritza a les ciències més atòmiques o que se n’encarreguen dels elements que no es veuen a primer cop d’ull (per exemple, la química) per tal de tenir una visió més completa d’allò que conforma el nostre entorn i a nosaltres mateixos.

La lupa binocular ha estat un dels elements més característics i que ha causat més emoció, tant als infants com als adults.

Aquí podeu aproximar-vos a allò que es pot veure a través de la lupa.

A mida que avanci el curs i amb la col·laboració dels infants, anirem descobrint les potencialitats d’aquest ambient.