Després d’una estona d’acompanyament familiar i d’escolta del nostre desig, investigant i movent-nos per l’espai, trobem un moment únic al matí de reunió amb el grup, l’assemblea, on compartim les nostres vivències, experiències i pensaments amb els infants de l’ambient.

Comentem i observem diferents propostes. Un dia un mapa.

Aquí hi ha un castell!!

Apareixen nous estímuls dia a dia.
Ara bolets

Hi ha molts i són diferents!!!

Un altre matí.
Oooh!!! Llavors que estan creixent.

Compartim creacions

Cada infant es mostra a si mateix, a través de les seves creacions, les petites troballes, la seva història de vida.
Tot és va unint, com una xarxa que s’està teixint amb unes arrels que dia a dia es van fent més llargues.