L’Associació de Mestres i Educadors/es de l’Escola Congrés-Indians s’ha creat amb la finalitat de donar suport al projecte pedagògic de l’escola.

Activitats de l’associació:

– Formació generals per persones interessades en el nostre projecte educatiu.

– Formacions específiques per claustres de mestres o col·lectius que fan arribar demandes de formació concretes.

– Suport en recursos materials i humans al projecte educatiu de l’escola.

– Activitats per compartir experiències educatives.

– Suport a l’equip de mestres de l’escola en temes de formació.