L’ART, és quelcom que m’ha fet reflexionar molt al llarg de la meva vida, que hi ha jugat i juga un paper molt important, l’art és part d’allò que m’ha fet crèixer, i m’ha ajudat a ser i estar.

L’art, podríem dir que és el procés o el producte deliberat de l’organització dels elements en una forma que apel·la als sentits i a les emocions. Aquest abasta una àmplia gamma d’activitats humanes, de creacions i de maneres d’expressar-se; de camps com la música, la fotografía, la literatura, el cinema, l’escultura i la pintura. El significat de l’art és explorat dins l’estètica, una branca de la filosofía. Es creu que per als primers Homo sapiens, l’art va tenir una funció ritual, màgica; aquesta funció, però, va evolucionar, adquirint un component estètic i una funció social, pedagògica, mercantil o simplement ornamental.

1

5

12

 

L’art s’estudia des de diverses disciplines, i és, com a manifestació de l’activitat humana, susceptible de ser estudiat i analitzat, entre d’altres, des de la perspectiva filosòfica – p.ex, com el raonament de l’ésser humà interpreta els estímuls sensorials que rep-, psicològica – els diversos procesos mentals i culturals que es troben en la seva gènesi-, o sociològica – l’art com a producte de la societat humana i analitzant els diversos components socials.

La naturalesa de l’art, s’ha definit com un vehicle per a l’expressió o comunicació d’emocions i idees, un mitjà per explorar elements formals i com a mimesi o representació. Lleó Tolstoi identificava l’art com un ús de mitjans indirectes perquè una persona es comuniqués amb una altra. Benedetto Croce i Robin George Collingwood defensen la visió idealista de que l’art expressa emocions i que l’obra d’art, essencialment, existeix en la ment del creador. Més recentment, els pensadors influïts per Martin Heidegger han interpretat l’art com el mitjà pel qual una comunitat desenvolupa, per si mateixa, un mitjà per a l’expressió.

2

3

4

6

Tanmateix, si nosaltres ens preguntem …

QUÈ ÉS ART?

A alguns potser els vénen al cap paraules com expressió, crítica, bellesa, creativitat, sensibilitat, … valors?

A d’altres diversió, exploració, experimentació, emoció, llibertat, imaginació, temps…

L’art pot fer pensar i generar valors, però no es sotmet a cap valor que li vingui de fora, sinó a aquells que ell mateix acepta, que ell mateix ha contribuït a crear…i, en aquest sentit, no és estàtic, canvia constantment, és dinàmic. L’art, necessàriament, és obert i fomenta el valor de l’obertura, de la tolerància. La naturalesa de l’art és múltiple, diversa, diferenciada.

7

8

Amb l’art, podem recuperar la llibertat que la societat productiva i tecnificada ens ha sostret. Recuperar la relació amb la creativitat, alliberar el nostre ser més intern, conectant-nos amb nosaltres mateixos i amb allò que ens envolta. Ens permet ser creadors i deixar fluir la nostra creativitat.

9 10 11

27 28

L’art ens permet apropar-nos a les emocions, a reconèixe-les, donar-hi valor i a poc a poc anar-les transmetent mitjançant els diferents llenguatges

Si bé, la transformació de la realitat pot passar per l’art, entre d’altres, com una de les expressions més altes de la condició humana; l’art també ens ajuda a conèixe’ns, interpretar-nos, aceptar-nos i a anar-nos transformant.

13 14 15 16

25 26

 

COM ENS ACOSTEM A L’ART?

En l’art, juga un paper molt important la sensibilitat, el saber aturar-se a mirar, el saber donar valor al temps. És necessari anar generant espais per observar, per explorar, per sentir i sentir-nos.

17 18 19 20 21 22 23 24

És així com al llarg d’aquest temps al taller d’art, ens hem anat acostant als diversos materials, a nosaltres mateixos i entre nosaltres. Hem explorat, el plaer, les emocions i sensacions que ens produeix interaccionar amb els materials com la pintura i l’argila, en diferents estats – sòlid, líquid – , en diferents plans i tipus de superficies – el paper, el cartró, la roba…-, interaccionant directament amb el propi cos – mans, peus…- i amb diferents elements, tot explorant com reaccionen i es comporten, i amb quins ens sentim més còmodes, i ens resonen a quelcom que percebem i sentim com a una mena d’extensió de nosaltres mateixos, i que ens ajuden a comunicar-nos i / o expresar una part nostra amb més força, delicadesa, notorietat i de forma més visual, i que en ocasions, si volem, pot perdurar al llarg de l’espai i el temps , o al contrari, esdevenir efímera.

29 30 31 32 33 34 35 36 37 3851

Observant, explorant, gaudint, sorprenent-nos i meravellant-nos per tot allò que anavem sentint mitjançant la pell, el tacte, la vista…I donant-nos temps i espai per aturar-nos a percebre-ho tot de manera individual o acompanyats, en silenci o posant paraules, en calma i alegría, però sempre escoltant-nos i responent a les nostres necessitats més internes.

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50

Apropant-nos al món de l’art desde les emocions, el nostre imaginari intern, provant-nos i coneixent-nos a nosaltres mateixos, al nostre cos i les nostres possibilitats i capacitats, en ocasions amb finalitat estética i d’altres purament expressiva o alliberadora.

52 53 54 55 56 57 58 59 60

Aquest ha estat per nosaltres l’art i la manera d’apropar-nos al seu llenguatge, aquest primer any a l’escola.